TÌM NHÀ MÔI GIỚI VÀ WEBSITE Ở ĐỊA PHƯƠNG

Ở mỗi địa phương cấp phường xã sẽ có ít nhất một trang website về bất động sản để phục vụ các nhu cầu đăng bán nhà đất chính chủ. Bên cạnh đó, tại đây có danh bạ những nhà môi giới tại địa phương, sẵn sàng giúp cho việc mua bán kiểu truyền thống được thuận tiện hơn.

Theo địa danh đến cấp phường - xã

Việt Nam / Tỉnh Lạng Sơn /

Các trang website BĐS trong khu vực Tỉnh Lạng Sơn

1 https://nhadatbaclang.htm.wikiHuyện Đình Lập
2 https://dongthangdinhlap.htm.wikiHuyện Đình Lập
3 https://nhadatlamca.htm.wikiHuyện Đình Lập
4 https://diaocchauson.htm.wikiHuyện Đình Lập
5 https://nhadatcuongloi.htm.wikiHuyện Đình Lập
6 https://diaocthaibinh.htm.wikiHuyện Đình Lập
7 https://diaocdinhlap.htm.wikiHuyện Đình Lập
8 https://nhadatkienmoc.htm.wikiHuyện Đình Lập
9 https://nhadatbinhxa.htm.wikiHuyện Đình Lập
10 https://nhadatbacxa.htm.wikiHuyện Đình Lập
11 https://nhadatntthaibinh.htm.wikiHuyện Đình Lập
12 https://nhadatdinhlap.htm.wikiHuyện Đình Lập
13 https://nhadataiquoc.htm.wikiHuyện Lộc Bình
14 https://xuanduonglocbinh.htm.wikiHuyện Lộc Bình
15 https://nhadatnamquan.htm.wikiHuyện Lộc Bình
16 https://nhadatloibac.htm.wikiHuyện Lộc Bình
17 https://nhadathuulan.htm.wikiHuyện Lộc Bình
18 https://nhadatminhhiep.htm.wikiHuyện Lộc Bình
19 https://diaocdongquan.htm.wikiHuyện Lộc Bình
20 https://nhadatsanvien.htm.wikiHuyện Lộc Bình
21 https://thongnhatlocbinh.htm.wikiHuyện Lộc Bình
22 https://diaoctinhbac.htm.wikiHuyện Lộc Bình
23 https://nhadatkhuatxa.htm.wikiHuyện Lộc Bình
24 https://nhadattudoan.htm.wikiHuyện Lộc Bình
25 https://nhadattamgia.htm.wikiHuyện Lộc Bình
26 https://nhadatdongbuc.htm.wikiHuyện Lộc Bình
27 https://nhadathuukhanh.htm.wikiHuyện Lộc Bình
28 https://nhadattumich.htm.wikiHuyện Lộc Bình
29 https://nhadatkhanhxuan.htm.wikiHuyện Lộc Bình
30 https://nhadatyenkhoai.htm.wikiHuyện Lộc Bình
31 https://diaocmauson.htm.wikiHuyện Lộc Bình
32 https://diaoclocbinh.htm.wikiHuyện Lộc Bình
33 https://nhadatnaduong.htm.wikiHuyện Lộc Bình
34 https://chilangchilang.htm.wikiHuyện Chi Lăng
35 https://nhadatytich.htm.wikiHuyện Chi Lăng
36 https://nhadatquanson.htm.wikiHuyện Chi Lăng
37 https://nhadathuukien.htm.wikiHuyện Chi Lăng
38 https://hoabinhchilang.htm.wikiHuyện Chi Lăng
39 https://diaocvanlinh.htm.wikiHuyện Chi Lăng
40 https://liensonchilang.htm.wikiHuyện Chi Lăng
41 https://lamsonchilang.htm.wikiHuyện Chi Lăng
42 https://nhadatnhanly.htm.wikiHuyện Chi Lăng
43 https://nhadatbangmac.htm.wikiHuyện Chi Lăng
44 https://nhadatthuongcuong.htm.wikiHuyện Chi Lăng
45 https://nhadatbanghuu.htm.wikiHuyện Chi Lăng
46 https://nhadatmaisao.htm.wikiHuyện Chi Lăng
47 https://chienthangchilang.htm.wikiHuyện Chi Lăng
48 https://nhadatbacthuy.htm.wikiHuyện Chi Lăng
49 https://diaocgialoc.htm.wikiHuyện Chi Lăng
50 https://diaocvanthuy.htm.wikiHuyện Chi Lăng
51 https://nhadatvanan.htm.wikiHuyện Chi Lăng
52 https://ttchilang.htm.wikiHuyện Chi Lăng
53 https://nhadatdongmo.htm.wikiHuyện Chi Lăng
54 https://hoathanghuulung.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
55 https://minhhoahuulung.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
56 https://sonhahuulung.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
57 https://diaochoson.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
58 https://minhsonhuulung.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
59 https://hoasonhuulung.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
60 https://tanthanhhuulung.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
61 https://dongtienhuulung.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
62 https://nhadatvannham.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
63 https://hoalachuulung.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
64 https://nhadatcaikinh.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
65 https://dongtanhuulung.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
66 https://thanhsonhuulung.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
67 https://diaocnhattien.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
68 https://minhtienhuulung.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
69 https://nhadatyenvuong.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
70 https://diaocthientan.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
71 https://yensonhuulung.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
72 https://yenthinhhuulung.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
73 https://hoabinhhuulung.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
74 https://diaocquyetthang.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
75 https://yenbinhhuulung.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
76 https://nhadathuulien.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
77 https://nhadathuulung.htm.wikiHuyện Hữu Lũng
78 https://nhadatnhattien.htm.wikiHuyện Bắc Sơn
79 https://tanthanhbacson.htm.wikiHuyện Bắc Sơn
80 https://nhadatnhathoa.htm.wikiHuyện Bắc Sơn
81 https://diaocvule.htm.wikiHuyện Bắc Sơn
82 https://nhadattranyen.htm.wikiHuyện Bắc Sơn
83 https://diaocvulang.htm.wikiHuyện Bắc Sơn
84 https://diaocchienthang.htm.wikiHuyện Bắc Sơn
85 https://tanhuongbacson.htm.wikiHuyện Bắc Sơn
86 https://nhadatchieuvu.htm.wikiHuyện Bắc Sơn
87 https://nhadatvuson.htm.wikiHuyện Bắc Sơn
88 https://tanlapbacson.htm.wikiHuyện Bắc Sơn
89 https://nhadathungvu.htm.wikiHuyện Bắc Sơn
90 https://nhadatbacquynh.htm.wikiHuyện Bắc Sơn
91 https://nhadattantri.htm.wikiHuyện Bắc Sơn
92 https://nhadatdongy.htm.wikiHuyện Bắc Sơn
93 https://nhadatvanthuy.htm.wikiHuyện Bắc Sơn
94 https://nhadatlongdong.htm.wikiHuyện Bắc Sơn
95 https://bacsonbacson.htm.wikiHuyện Bắc Sơn
96 https://nhadathuule.htm.wikiHuyện Văn Quan
97 https://diaocyenphuc.htm.wikiHuyện Văn Quan
98 https://nhadattrangphai.htm.wikiHuyện Văn Quan
99 https://diaoctrile.htm.wikiHuyện Văn Quan
100 https://nhadattandoan.htm.wikiHuyện Văn Quan
101 https://nhadattrangcac.htm.wikiHuyện Văn Quan
102 https://diaocbinhphuc.htm.wikiHuyện Văn Quan
103 https://nhadatdonggiap.htm.wikiHuyện Văn Quan
104 https://nhadatluongnang.htm.wikiHuyện Văn Quan
105 https://nhadatkhanhkhe.htm.wikiHuyện Văn Quan
106 https://ansonvanquan.htm.wikiHuyện Văn Quan
107 https://nhadatdiemhe.htm.wikiHuyện Văn Quan
108 https://nhadattuxuyen.htm.wikiHuyện Văn Quan
109 https://hoabinhvanquan.htm.wikiHuyện Văn Quan
110 https://nhadatlienhoi.htm.wikiHuyện Văn Quan
111 https://nhadattranninh.htm.wikiHuyện Văn Quan
112 https://diaocvanquan.htm.wikiHuyện Văn Quan
113 https://tanthanhcaoloc.htm.wikiHuyện Cao Lộc
114 https://nhadatyentrach.htm.wikiHuyện Cao Lộc
115 https://tanliencaoloc.htm.wikiHuyện Cao Lộc
116 https://diaocxuanlong.htm.wikiHuyện Cao Lộc
117 https://nhadatmauson.htm.wikiHuyện Cao Lộc
118 https://nhadatgiacat.htm.wikiHuyện Cao Lộc
119 https://nhadatcongson.htm.wikiHuyện Cao Lộc
120 https://hopthanhcaoloc.htm.wikiHuyện Cao Lộc
121 https://nhadathoacu.htm.wikiHuyện Cao Lộc
122 https://diaochaiyen.htm.wikiHuyện Cao Lộc
123 https://binhtrungcaoloc.htm.wikiHuyện Cao Lộc
124 https://nhadatphuxa.htm.wikiHuyện Cao Lộc
125 https://diaoclocyen.htm.wikiHuyện Cao Lộc
126 https://thuyhungcaoloc.htm.wikiHuyện Cao Lộc
127 https://hongphongcaoloc.htm.wikiHuyện Cao Lộc
128 https://nhadatxuatle.htm.wikiHuyện Cao Lộc
129 https://nhadatthachdan.htm.wikiHuyện Cao Lộc
130 https://nhadatcaolau.htm.wikiHuyện Cao Lộc
131 https://nhadatthanhloa.htm.wikiHuyện Cao Lộc
132 https://nhadatbaolam.htm.wikiHuyện Cao Lộc
133 https://nhadatcaoloc.htm.wikiHuyện Cao Lộc
134 https://nhadatdongdang.htm.wikiHuyện Cao Lộc
135 https://nhadatnhacky.htm.wikiHuyện Văn Lãng
136 https://diaochoangvanthu.htm.wikiHuyện Văn Lãng
137 https://hongthaivanlang.htm.wikiHuyện Văn Lãng
138 https://tanmyvanlang.htm.wikiHuyện Văn Lãng
139 https://tanthanhvanlang.htm.wikiHuyện Văn Lãng
140 https://thanhhoavanlang.htm.wikiHuyện Văn Lãng
141 https://nhadatgiamien.htm.wikiHuyện Văn Lãng
142 https://nhadathoangviet.htm.wikiHuyện Văn Lãng
143 https://nhadatbacviet.htm.wikiHuyện Văn Lãng
144 https://nhadathoihoan.htm.wikiHuyện Văn Lãng
145 https://thanhlongvanlang.htm.wikiHuyện Văn Lãng
146 https://nhadattantac.htm.wikiHuyện Văn Lãng
147 https://diaocbachung.htm.wikiHuyện Văn Lãng
148 https://diaocthuyhung.htm.wikiHuyện Văn Lãng
149 https://nhadatbacla.htm.wikiHuyện Văn Lãng
150 https://nhadattrungkhanh.htm.wikiHuyện Văn Lãng
151 https://nhadatnasam.htm.wikiHuyện Văn Lãng
152 https://diaoctanvan.htm.wikiHuyện Bình Gia
153 https://nhadatbinhla.htm.wikiHuyện Bình Gia
154 https://hongthaibinhgia.htm.wikiHuyện Bình Gia
155 https://diaocbinhgia.htm.wikiHuyện Bình Gia
156 https://tanhoabinhgia.htm.wikiHuyện Bình Gia
157 https://nhadatmongan.htm.wikiHuyện Bình Gia
158 https://hoabinhbinhgia.htm.wikiHuyện Bình Gia
159 https://nhadathoangvanthu.htm.wikiHuyện Bình Gia
160 https://nhadatthienlong.htm.wikiHuyện Bình Gia
161 https://minhkhaibinhgia.htm.wikiHuyện Bình Gia
162 https://nhadatthienthuat.htm.wikiHuyện Bình Gia
163 https://quangtrungbinhgia.htm.wikiHuyện Bình Gia
164 https://nhadatthienhoa.htm.wikiHuyện Bình Gia
165 https://nhadatyenlo.htm.wikiHuyện Bình Gia
166 https://hongphongbinhgia.htm.wikiHuyện Bình Gia
167 https://nhadatquyhoa.htm.wikiHuyện Bình Gia
168 https://nhadathoatham.htm.wikiHuyện Bình Gia
169 https://diaocvinhyen.htm.wikiHuyện Bình Gia
170 https://hungdaobinhgia.htm.wikiHuyện Bình Gia
171 https://diaochungviet.htm.wikiHuyện Tràng Định
172 https://nhadatquocviet.htm.wikiHuyện Tràng Định
173 https://hungsontrangdinh.htm.wikiHuyện Tràng Định
174 https://nhadatkhangchien.htm.wikiHuyện Tràng Định
175 https://nhadatdetham.htm.wikiHuyện Tràng Định
176 https://diaocdaovien.htm.wikiHuyện Tràng Định
177 https://daidongtrangdinh.htm.wikiHuyện Tràng Định
178 https://trungthanhtrangdinh.htm.wikiHuyện Tràng Định
179 https://chilangtrangdinh.htm.wikiHuyện Tràng Định
180 https://diaockimdong.htm.wikiHuyện Tràng Định
181 https://tanminhtrangdinh.htm.wikiHuyện Tràng Định
182 https://nhadatdoican.htm.wikiHuyện Tràng Định
183 https://nhadattanyen.htm.wikiHuyện Tràng Định
184 https://tantientrangdinh.htm.wikiHuyện Tràng Định
185 https://diaoctriphuong.htm.wikiHuyện Tràng Định
186 https://diaocchiminh.htm.wikiHuyện Tràng Định
187 https://caominhtrangdinh.htm.wikiHuyện Tràng Định
188 https://vinhtientrangdinh.htm.wikiHuyện Tràng Định
189 https://nhadatquockhanh.htm.wikiHuyện Tràng Định
190 https://doankettrangdinh.htm.wikiHuyện Tràng Định
191 https://nhadatkhanhlong.htm.wikiHuyện Tràng Định
192 https://nhadatthatkhe.htm.wikiHuyện Tràng Định
193 https://nhadatmaipha.htm.wikiThành phố Lạng Sơn
194 https://diaocquanglac.htm.wikiThành phố Lạng Sơn
195 https://hoangdonglangson.htm.wikiThành phố Lạng Sơn
196 https://diaocphuongchilang.htm.wikiThành phố Lạng Sơn
197 https://phuongdongkinh.htm.wikiThành phố Lạng Sơn
198 https://phuongvinhtrai.htm.wikiThành phố Lạng Sơn
199 https://phuongtamthanh.htm.wikiThành phố Lạng Sơn
200 https://phuonghoangvanthulangson.htm.wikiThành phố Lạng SơnĐăng ký tạo trang website: Chưa sẵn sàng, do chưa đăng nhập
STTNHÀ MÔI GIỚI (Tỉnh Lạng Sơn)EMAIL/ ĐIỆN THOẠI / WEBSITE
122Hoàng Thị Thu Uyên uyenht2**@ *****86296
121Tran Van Quyet tran.quy**@ *****95858
120Anh Khánh thienkhanh7**@ *****65879
119Nguyễn Xuân Thành **@ *****52380
118anh Kiên vinpearl.tha**@ *****37888
117Đỗ Ngọc Tuân tuandiaocvi**@ *****92778
116Vũ Tuấn Cảnh vutuancan**@ *****82191
115Nguyễn Thị Diễm Hương diemhuong2**@ *****19826
114Quang Tú quangtut**@ *****56236
113Phạm Thị Hiền hienpt.bdsnhatra**@ *****23368
112Hải Phạm phamhai2707**@ *****96678
111Nguyễn Quốc Huy huy.vc.kx.**@ *****82858
110Ms Thu sale.imperiagarden.h**@ *****88218
109Trọng Nghĩa ngoem19**@ *****00688
108Tân Hà tamkt.newriver**@ *****72222
107Trương Anh Văn truongquangvan**@ *****73186
106Trung Hiếu benjaminzayn040**@ *****93986
105Vũ Thị Tuyết kdtuyet**@ *****33458
104Mr. Tùng **@ *****10905
103Nguyễn Thị Lộc_k2 locnt.hopnhatla**@ *****45583
102Nguyễn Việt Cường cuong**@ *****65161
101Huyen Tran Tran huyentrantran08**@ *****90656
100Huyền Trang huyentrangbds**@ *****22133
99Nguyễn Văn Phố phonv.hopnhatla**@ *****84345
98Dương Quang Tài Anh cvtv.hanoi1**@ *****03022
97La Văn Nghiệp lavannghiep**@ *****18921
96Nguyen Thi Hong K2 hongdoan.hopnhatla**@ *****53685
95Ngô Hồng Quân 59an**@ *****37222
94Lưu Thị Thanh An luuthanhan15**@ *****78015
93Lê Văn Cảnh mr.canh20**@ *****12333
92lâm minh sức lamminhsuc.11**@ *****16611
91Mr Định **@ *****35999
90Nguyễn Xuân Linh linh141119**@ *****11362
89Trịnh Xuân Cương cuongtxg**@ *****38666
88Mạnh manhlv81**@ *****49288
87Nguyễn Thu Thảo thuthaonguyenb**@ *****88170
86Luong Xuan xuanluong05**@ *****51986
85Hoàng Ngọc Xuân lathikimphun**@ *****92298
84Mr Bình binh.vlkhbu**@ *****59055
83Bđs Hiếu hieubds1**@ *****13444
82Minh Tiến havantien.**@ *****32828
81Hung Nguyen nguyenmanhhung.hv**@ *****91189
80Ms Hải **@ *****28858
79Trần Xuân Thước **@ *****03884
78Phạm Phạm Ngần phamngan**@ *****19824
77Cường cuong030320**@ *****65888
76Trần Đạt dattran270031**@ *****72152
75Sơn sontt519**@ *****68123
74Anh Bộ duongnguyen**@ *****68084
73Thu Hien kinhdoanh1**@ *****91688
72Shophouse Đẳng Cấp, Hiện Đại Nhất Tại Thành Phố Lạng Sơn Cùng Nhiều Ưu Đãi Si& luudinhthuan171219**@ *****66302
71Phạm Hoàng Giang gianght**@ *****70226
70Hồ Thị Thanh Nga honga19**@ *****79789
69Nguyễn Hữu Khanh **@ *****65539
68Đào Nam daonamtq20**@ *****00544
67Phạm Hùng Kiên kienph.hopnhatla**@ *****55551
66Hoàng Thế Cường cuonght.vb**@ *****65888
65Trinh Binh Dương trinhbinhduong100920**@ *****11789
64Hoàng Minh Ngọc knockoutls**@ *****90231
63Bùi Hoàng Hà buihoangha221220**@ *****11147
62Vũ Tuấn Cảnh vutuancan**@ *****54594
61Hưng lucsi**@ *****22666
600964888844 **@ *****88844
59Hà Văn Lương haluong**@ *****90982
58Phương Hơn honphuong**@ *****12246
57Hoàng Quốc Đạt hoangquocdat28**@ *****48458
56Bùi Đức tinlaso**@ *****22132
55Thân Sỹ Ha habghn**@ *****97136
54Đỗ Hải Giang haigiang030419**@ *****50918
53Nong Viet Tung tungkenls19**@ *****91238
52Trần Tuấn Thành thanhcongy**@ *****90929
51Hà Việt Hà havietha**@ *****22361
50Phạm Thị Vân vanpt.hopnhatla**@ *****56641
49Đỗ Đăng Sự dangsuo2**@ *****84697
48Tuấn Suzu tieulinh93**@ *****51465
47Bđs G-home hc**@ *****58788
46Ngoc Dang ngocdang240319**@ *****89796
45Xuân Được **@ *****66993
44Đỗ Đăng Sự dangsu02**@ *****11186
43Hoàng Hoài Nam nambe2**@ *****99119
42Hồ Thị Thanh Nga honga19**@ *****22789
41Cúc Huỳnh in**@ *****88877
40Hoàng Thế Cường cuonght.vb**@ *****15248
39Ntmg **@ *****56366
38Mr Thủy laptoptrang**@ *****40428
37Bùi Ngọc Cường stopme**@ *****69866
36Đăng Quang **@ *****88199
35Vi Thu thuabcd.**@ *****89672
34Thiện **@ *****38919
33Dương Thị Thỏa thienduongt**@ *****94882
32Super Surprise Tv congthucbepvietmonngonmoing**@ *****46803
31Bán Quỹ Căn Đẹp Nhất Apec Diamond Park - Tặng Ngay 1 Tỷ Trừ Thẳng Vào Giá - Ân Hạn Nợ G chanh**@ *****00181
30Hồ Thị Thanh Nga honga19**@ *****58012
29Hoàng Mạnh Tùng tunghm**@ *****17818
28Miss Liễu lieucoi**@ *****38019
27Vũ Đức Phương **@ *****60839
26Phong **@ *****03696
25Hoang Duc Manh manhanhls**@ *****22112
24Nguyễn Hiển nhadatbacninh**@ *****81832
23Vũ Trumg Kiên kientho14**@ *****11666
22Trần Minh Tới dongbac20**@ *****71886
21Cao Nhật Lily kaonhatli**@ *****50510
20Tô Hữu Bằng tohuubang10**@ *****25133
19Vũ Tuấn Cảnh mkt.xsmartho**@ *****82191
18Ms. Hương namvab**@ *****87820
17Thu Hiền thuthuhien89**@ *****92780
16Như Bình trannhubinhls1**@ *****22558
15Quang Khải quangkhai**@ *****66256
14Nguyen Trong Hieu tronghieu89.diaphat.thienkh**@ *****80572
13Lành Thùy Nhung lanhthuynhu**@ *****17818
12Đoàn Trọng Duẩn **@ *****62638
11Nguyễn Công Chuẩn info.hcla**@ *****25588
10Nguyễn Quang Huy **@ *****23425
9Nguyễn Văn Cường info.hcla**@ *****81595
8Phạm Đức Bình ducbinh24**@ *****15185
7Vũ Đức Phương vuphuong.hcla**@ *****60839
6Anh Phương thephuong**@ *****43877
5Đinh Mạnh Phong dinhphong.hoangk**@ *****29998
4Nguyễn Đức Long nguyenlong266**@ *****83079
3Vũ Quang cskhttphon**@ *****11800
2Anh Tự tuhaiphong2206**@ *****69397
1Phạm Hữu Khánh duykhanh688**@ *****72688
Total: 122