Bất động sản cho thuê

https://r.htm.wiki

PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG TOÀN CẦU, NƠI GHI NHẬN CÁC HỢP ĐỒNG GIỮA BÊN CHO THUÊ VÀ NGƯỜI THUÊ.
Tương lai, đây là trang danh bạ chứa cơ sở dữ liệu về: nhà (chỗ ở ngắn hạn, dài hạn) cho thuê. Khách dễ dàng tìm thấy nhà phù hợp với nhu cầu của mình: nhà đang sẵn sàng cho thuê, nhà sẽ sớm hết hợp đồng cũ,...

NGƯỜI CÓ NHÀ CHO THUÊ:
  1. Tạo thông tin nhà(cho thuê) duy nhất 1 lần, để tiếp cận người có nhu cầu
  2. Lưu trữ, quản lý thông tin hợp đồng với người thuê
  3. Ghi nhận thảo luận với người đi thuê
  4. Đặc biệt: nhà cho thuê được vào top của trang Google. Phục vụ tối đa cho khách có nhu cầu tìm thuê chỗ ở.


NGƯỜI THUÊ NHÀ:
  1. Tiếp cận được dữ liệu nhà cho thuê dễ dàng
  2. Hợp đồng thuê nhà online với chủ nhà: trao đổi các phát sinh
TRUY CẬP

https://r.htm.wiki

Hỗ trợ thuê nhà ở toàn thế giới