Điều khoản của website diaoc.htm.wiki

Nội dung các bản tin bất động sản có trên website này là do các đối tác chia sẻ. Thường, khi nhà-đất đã bán xong, các tin ở trên website này sẽ được tháo gỡ.
Cho nên, các bài viết được chia sẻ ở đây là đã có sự thỏa thuận giữa chính chủ bất động sản và đối tác.
Nếu quý khách có đề nghị gì liên quan đến nội dung, xin gửi liên hệ cho chúng tôi.